Cách chế tạo đồ thần 2

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


  • 1 đồ thần 1 +13
  • 10 ngọc karera
  • 30 bless+ 30 soul + 30 cre
  • tỉ lệ thành công 100%