Cách chế tạo Linh hồn condor

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


  • 1 đồ thần +13 4 op
  • 30 chaos + 30 bless + 30 soul + 30 life + 30 cre
  • tỉ lệ thành công 30%