Cách chê tạo Lông vũ condor

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


  • W2 bất kì + 11
  • Lỗng vũ (cho vào trước) + Huy hiệu hoàn tộc
  • 30 chaos+ 30 bless + 30 soul + 30 life + 30 cre
  • tỉ lệ thành công 30%