Cách chế tạo ngọc karera

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


  • 5 đồ thần 1 các loại
  • 10 chaos + 10 bless + 10 soul + 10 life + 10 cre
  • tỉ lệ thành công 50%