Cách chế tạo thép thiên đường

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


-1 vũ khí rồng +10 + 1op

-20Bless + 20 Soul + 20 Chaos + 20 cre + 20 life

  • Tỉ Lệ thành công 30%