cách chế tạo Vũ khí rồng 2

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


  • 1 vũ khí rồng 15 + 16op
  • 1 búa thiên đường
  • 30 chaos + 30 bless + 30 soul + 30 cre
  •  tỉ lệ thành công100%