Cách chế tạo W3

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


  • 1 cánh 2.5 + 13 + 1 linh hồn condor + 1 lông vũ condor
  • 30 Chaos+ 30 bless+ 30 soul + 30 life + 30 cre
  • tỉ lệ thành công 30%