Cách chế tạo Wing 3

Ngày đăng: 12/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


  • wing 2.5 +13 bất kì
  • Linh hồn condor + Lông vũ condor
  • 30 chaos+30Life+30bless+30soul+30 cre
  • tỉ lệ thành công 30%